Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Voorjaar 2023
Beste Clubleden, bowlsvrienden!
In deze nieuwsbrief allereerst het heuglijke nieuws dat de verbouwing van onze
thuishaven Sporthal De Drait op schema ligt!!!!
Ondanks alle fijne ervaringen in onze tijdelijke hal en de gastvrijheid van de
Korfbalvereniging in de SNIJHAL NOORD het afgelopen seizoen, er gaat toch niets
boven ons “eigen” stekje!!!
Vanaf 1 mei zullen we op de maandag van 10.00 tot 12.00 uur in de periode Mei en
Juni weer outdoor te vinden zijn bij de Hockeyvelden van de Graspiepers voor het
outdoor seizoen. Dit is voor iedereen de perfecte gelegenheid om eens heel
laagdrempelig te komen kijken/meespelen en een indruk te krijgen van Bowls en onze
Vereniging!
Ondertussen zijn de voorbereidingen voor de verhuizing retour naar Sporthal De Drait
in volle gang. De stelling voor de matten, de planning voor verplaatsing van het
materiaal, alles krijgt keurig een plan en plek met ondersteuning van het Sportbedrijf
Drachten.
Vanaf September zullen we onze vaste speeldag weer hebben op de woensdagmiddag
van 13.00 – 16.00 uur. Het definitieve rooster moet nog worden goedgekeurd, dus hou
de website en de Facebook pagina goed in te gaten !!!!
Voor iedereen die de outdoor speeldagen meedoet, heel veel plezier en succes! Wens
jullie net als vorig jaar veel zonnig en lekker weer, geniet ervan!
Hartelijke groet van de Bestuurstafel,
Marga Huisman
Voorzitter/Penningmeester/Secretari